Akreditované školenie – THERMOSOLAR

Pre získanie osvedčenia podľa Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov sme sa zúčastnili Akreditovaného školenia, čím sme úspešne splnili podmienku na preplácanie poukážok pri dotáciách v programe Zelená domácnostiam.